GINOP_5-3-4-16-2017-00034. munkavédelem és munkaegészségügy fejlesztése az egészségügyi és szociális ágazatban

A kedvezményezett neve: Független Egészségügyi Szakszervezet a Munkástanácsok Országos Szövetségével konzorciumban

A projekt címe: GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az egészségügyi és szociális ágazatban  

A projekt a Munkástanácsok Országos Szövetségével konzorciumban valósul meg.

A szerződött támogatás összege: 128 304 425 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.4-16-2017-/00034

Az indulás ideje: 2018 szeptember 1

A befejezés ideje: 2019 november 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, minél szélesebb körű tájékoztatás nyújtása az ágazatban dolgozók részére ,annak érdekében , hogy csökkenjenek a balesetek és a foglalkozási megbetegedések hiszen ezek egy része megfelelő ismeretek birtokában elkerülhetők lennének. A projekt során 2 munkavédelmi és munkabiztonsági kézikönyv készül , 1 -1 az egészségügyi illetve a szociális ágazatra, melyek az egészségügy illetve a szociális ágazatban dolgozók munkavédelmi, egészségügyi biztonsága terén érvényes szabályokat, és teendőket foglalják  magukba. Ezek bemutatják a legfőbb kockázatokat, a megelőzés módját és a balesetek, megbetegedések esetén a teendőket.

Főként a munkavédelmi és üzemegészségügyi szakemberek, a munkáltatók számára szakemberek  és   olyan iratmintákat készítünk, amelyek hasznosak lesznek az operatív munkavégzés során is. Az iratminták testre szabottak lesznek az egészségügyi illetve a szociális ágazatra nézve, mivel a jelenleg elérhetőek csak korlátozottan állnak rendelkezésre speciálisan az ágazatra alkalmazható formában.

 A z elkészítendő iratmintatárak  a helyes gyakorlatok alkalmazását támogatják az alábbi szaktevékenységekhez kapcsolódóan:

 • munkavédelmi üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat;

 • időszakos biztonsági felülvizsgálat; • soron kívüli ellenőrzés; • megelőzési stratégia munkabiztonsági és munkaegészségügyi tartalmának kialakítása; • kockázatértékelés, kockázatkezelés és a megelőző intézkedések meghatározása; • egyéni védőeszköz juttatásának belső rendje; • munkabaleset kivizsgálása;

Feldolgozzuk az ágazatra érvényes munkavédelmi és munkaegészségügyi jogszabályokat is, uniós és hazai útmutatókat és könnyen kereshető formában közzétesszük azokat, ezzel is megkönnyítjük, hogy a munkáltatók és a munka vállalók könnyebben elérjék a betartandó szabályokat.

2 havonta hírlevelet készítünk a projekt időtartama alatt, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet az aktuális változásokra.

Az elkészült kézikönyv és útmutatók mellett 3 témát is érintő kutatási anyag készül, amely :

A munkavállalók munkakörülményeinek fejlesztéseit megalapozó kutatás,  az idősödő munkavállalókhoz kapcsolódó kutatás, valamint az ágazatban különösen jellemző pszichés terhelés hatásait méri fel.

Vállaltuk a projekt részeként , hogy  3 régióban  az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozó munkáltatók és munkavállalók részére rendezvényeket szervezünk, melynek keretében biztosítjuk a munkaadók tájékoztatását az egészségügyi és szociális ágazatban tevékenykedő munkavállalók és munkáltatók számára, akiket meghívunk  a rendezvényekre. Széles körű , célzott marketing munkával biztosítjuk, hogy minél többen tudjanak az elkészült szakmai anyagokról, ezért olyan az ágazatban dolgozó munkavállalókat bízunk meg, akik minél több munkáltatóhoz és munkavállalóhoz eljuttaják a szakmai anyagokat.  A tevékenységek eredményeképpen a munkaadók pontosabb tájékoztatást kapjanak a szakmai területüket érintő kockázatokról, a megelőzés módjáról, a kapcsolódó teendőkről, és egyben segítséget kapnak a megelőző tevékenységükhöz. Az elkészült dokumentumok segítséget.